Home

Home

Welkom op de site van de Regiegroep Recreatie en Natuur. Vanaf 2007 bundelen een palet aan belangenbehartigende organisaties op het gebied van recreatieve beleving in de natuur hun krachten. In 2015 zijn dit de RECRON, HISWA Vereniging, Kon. Sportvisserij Nederland, Watersportverbond, Kon.Jagersvereniging, Ned. Vereniging  v Rentmeesters, en het Platform WaterRecreatie (15 organisaties).

Op deze website vindt u alle informatie en standpunten die wij graag met u willen delen.

Interne Informatie

Onder login kunt u bij het  interne deel van deze  website komen. Hier vindt u alle belangrijke beschikbare informatie die nodig is om mee te draaien in de verschillende beheerplanprocessen van Natura 2000. De documenten op deze site kunt u downloaden voor eigen gebruik. De site is bestemd voor vrijwilligers en consulenten van de aangesloten Regiegroepleden.

Om in het bezit te komen van een loginwachtwoord neemt u contact op met het secretariaat: info@commitconsulting.nl

disclaimer

Alhoewel de RRN grote zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling van de inhoud van deze site, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend noch kan de RRN voor enerlei vorm van gebruik voor of door derden aansprakelijk worden gesteld.