Missie

De Regiegroep Recreatie en Natuur

Sinds april 2007 hebben de belangenbehartigers voor  recreatieondernemers en recreanten hun krachten gebundeld in de Regiegroep Recreatie en Natuur. Zij willen in gezamenlijkheid zich richten op het succesvol laten samengaan van recreatie en natuurbeleid.
 

De deelnemende organisaties bundelen hun krachten op het gebied van:

1. het mede vormgeven aan het natuurbeleid in Nederland.
2. opiniebeïnvloeding en lobby op nationaal niveau, in ambtelijk en bestuurlijk Den Haag
    en in overleg met andere maatschappelijke stakeholders.
3. de mobilisatie, scholing en ondersteuning van regioprofessionals en achterban (actief kader)
    op het gebied van natuurbeleid en de Natura beheerplanprocessen.