Contacten met overige partners

Gezamenlijke formatiebrief met natuurorganisaties

Door de val van het kabinet in april 2012 lag het proces  rondom de nieuwe wet Natuurbescherming stil. De RRN heeft toen, met steun van Natuurmonumenten, het voortouw genomen om in overleg te treden met een aantal natuurorganisaties. Doel van het overleg is: wat bindt ons, welke visie kunnen wij delen over natuurlijk Nederland?

Er zijn tot nu toe drie besprekingen geweest, hetgeen als eerste unieke resultaat heeft opgeleverd: een gezamenlijke brief aan de ontwerpers van het regeerakkoord.

Gastvrij Nederland

Kon. Horeca HISWA, ANWB en RECRON werken samen in Gastvrij Nederland (Nationale Raad toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd). Voor de meest recente overlegresultaten en inzet bij diverse overheden wordt verwezen naar de website:www.gastvrij-nederland.nl

Verslag Darwin conferentie

Op 12 oktober vond de werkconferentie 'Meer Darwin, minder details' plaats, die onze Regiegroep heeft georganiseerd bij en i.s.m. de ANWB. Het ging ons erom bij ambtelijke en politieke doelgroepen de geesten rijp te maken voor onze visie op de nieuwe Natuurwet. Lees hier de impressie en de gehouden presentaties door deskundigen. 

Intentieverklaring Natura 2000

Op maandag 8 september 2008 ondertekende Joep Thönissen namens de Regiegroep R&T in N2000 de intentieverklaring met de overheden en andere maatschappelijke partijen.  Zie www.natura2000.nl > ‘intentieverklaring beheerplannen’.